O nas

Tradycje MUSI sięgają 1951 roku, kiedy swoją działalność rozpoczęła Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Kielcach – Spółdzielnia Pracy Zbiornica Surowców Wtórnych w Kielcach. Rok później wyłoniła się z niej Spółdzielnia Pracy Dozór Mienia, z którą się utożsamiamy.

Następne lata przyniosły sukcesywny rozwój firmy – stopniowe zwiększanie się chronionych obiektów, powstanie nowych placówek terenowych firmy, zakładów usługowych. W 1976 roku w uznaniu zasług dla rozwoju usług w regionie Spółdzielnia otrzymała nagrodę „Za zasługi dla Kielecczyzny”.Szczególnie po przemianach ustrojowych umocniła się pozycja gospodarcza firmy, nastąpił znaczny wzrost majątku. Spółdzielnia osiągnęła wówczas bardzo dobre wyniki ekonomiczno-finansowe. Pod koniec lat 90-tych dynamicznie wzrasta sprzedaż usług, rośnie również zatrudnienie, które utrzymuje się wtedy na poziomie 1500 osób. Dzięki naszym staraniom i doświadczeniu firma weszła w nowe milenium z pokaźnym potencjałem materialnym i intelektualnym, stając się 1 września 2005 r. spółką z o.o.

Od 1960 roku Spółdzielnia należy do pionu spółdzielczości inwalidów, co uwrażliwiło nas na, dziś dla nas kluczowy, problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przywracania im chęci i pełnego zadowolenia z życia – właśnie poprzez pracę. Od tego momentu obok działalności usługowej firma realizuje zatem program świadczeń socjalno-rehabilitacyjnych m. in. wczasy pracownicze, kolonie, obozy, sanatoria czy wycieczki. Niemałe kwoty są przeznaczane na zakup sprzętu ułatwiającego życie osobom niepełnosprawnym.

W 1992 r. otworzyliśmy Ośrodek Rehabilitacyjny w Cedzynie, a w 1998 roku oddaliśmy do użytku jego drugą część – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy. W 1999 roku poszerzyliśmy obiekt o nowoczesne sale konferencyjne i zadaszony krąg ogniskowy. Dziś ośrodek znany jest jako Hotel *** Echo w Cedzynie.